27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه حقوق و دستمزد  
نام پشتیبان :  مهندس امام
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

1-معرفي پارامترها
  • معرفي مراکز هزينه
  • معرفي محل خدمت
  • معرفي انواع استخدام
  • معرفي شهرستان
  • معرفي وام
  • معرفي بانک
  • معرفي انواع حساب بانکي
  • معرفي مزايا
  • معرفي کسورات
  • معرفي مسئولين
  • معرفي آيتم هاي ليست حقوق
  • تعريف قوانين کار

2-اطلاعات کارکنان
  • معرفي اطلاعات پرسنلي
  • معرفي اطلاعات حقوقي کارکنان

3-مشخصات وام ها
  • ورود و تصحيح و حذف اطلاعات
  • گزارشات

4-داده هاي حقوق
  • کارکرد و مرخصي و اضافه کاري ماهيانه
  • مزايا مبلغي (ورود و ليست مزايا مبلغي)
  • کسورات مبلغي (ورود و ليست کسورات مبلغي)
  • سيستم ماموريت با حکم (ورود ، محاسبه و ليست ماموريت)
  • معوقات حکمي (ورود معوقات ، محاسبه ، ليست و فيش معوقات)
  • ورود و حذف کلي

5-گزارشات سيستم
  • ديسکت خزانه (حقوق ، معوقه ، عيدي)
  • ديسکت بانک (ملي ، صادرات ، کشاورزي ، تجارت ، ملت)
  • ديسکت تامين اجتماعي
  • ديسکت امور مالياتي
  • ليست بيمه تامين اجتماعي
  • ليست بيمه خدمات درماني
  • ليست بازنشستگي
  • ليست ماليات
  • نماينده ليست حقوق و مزاياي کارکنان ليست کليه کسورات
  • ليست صورت ريز صندق رفاه کارکنان
  • ليست حقوق بازنشستگان و موظفين
  • ليست خالص پرداختي
  • ليست کليه کسورات افراد
  • ليست پس انداز کارکنان
  • ليست ساعت اضافه کاري افراد
  • ليست دريافت و پرداخت ساليانه حقوق
  • فايل اطلاعات حقوق به صورت Access
  • فايل خالص حقوق به صورت Excel

6-امکانات
  • برگشت محاسبات حقوقي
  • پشتيباني از سيستم
  • يادآوري روزانه
  • تغيير رمز عبور

مشتریان این سیستم:

   - اداره کل اوقاف و امور خيريه استان همدان
   - اداره کل بازرسي استان همدان
   - اداره کل بازرگاني استان همدان
   - اداره کل تعاون استان همدان
   - اداره کل حفاظت محيط زيست استان همدان
   - اداره کل دامپزشکي استان همدان
   - اداره کل زندانهاي استان همدان
   - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان
   - اداره کل هواشناسي استان همدان
   - سازمان پزشکي قانوني استان همدان
   - سازمان آموزش فني و حرفه اي استان همدان
   - سازمان امور عشايري استان همدان
   - سازمان صنايع و معادن استان همدان
   - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان
   - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.