27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه صدور چک  
نام پشتیبان :  مهندس امام
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

1- معرفي پارامترها
  - معرفي نام بانك ها
  - معرفي حساب جاري بانك ها
  - معرفيي شرح هاي عمراني چك

2- عمليات واريزي به حساب ها
  - ورود اطلاعات فيش

3- عمليات برداشت از حساب
  - ورود اطلاعات جك ( ورود اطلاعات ، چاپ چك ، چاپ پششت نويسي چك ، چاپ رسيد ، چاپ نامه چك
  - ورود اطلاعات كارمزد
  - ورود اطلاعات سند انتقالي

4- گزارشات سيستم
  - صورت ريز حساب بانكي همراه شرح
  - صورت ريز بانكي بدون شرح
  - صورت مغايرت بانكي حساب ها
  - صورت ريز حساب بر اساس تاريخ سند
  - صورت ريز حساب بر اساس مبلغ

5- امكانات
  - تهيه نسخه پشتيبان از سيتم
  - سالگرداني و ايجاد سال مالي جديد
مشتریان این سیستم:

   - اداره کل تعاون استان همدان
   - اداره کل حفاظت محيط زيست استان همدان
   - اداره کل دامپزشکي استان همدان
   - اداره کل راه و ترابري استان همدان
   - اداره کل منابع طبيعي استان همدان
   - سازمان آموزش فني و حرفه اي استان همدان
   - سازمان امور عشايري استان همدان
   - سازمان انتقال خون استان همدان
   - سازمان جهاد کشاورزي استان همدان
   - سازمان صنايع و معادن استان همدان
   - اداره کل کار و امور اجتماعي کرمانشاه
   - اداره کل هواشناسي استان کرمانشاه
   - سازمان انتقال خون استان کرمانشاه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.