27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيره سپرده ذيحسابي  
نام پشتیبان :  مهندس امام
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

1- معرفي پارامترها
  - معرفي حسابهاي بانكي سپرده
  - معرفي انواع سپرده
  - معرفي پيمانكاران
  - معرفي شهرستانها

2- عمليات دريافت سپرده
  - ورود سپرده هاي دريافتي
  - رديف گذاري و تهيـه صورت ريز سپرده هاي دريافتي ماهانه (امكان انتقال صورت سپرده هاي دريافتي به وسيله فايل توسط رسانه هاي ذخيره سازي به سيستم سپرده خزانه) )
  - ثبت تاييديه و شماره بستانكاري خزانه
  - ورود اطلاعات سپرده هاي سالهاي قبل

3- عمليات استرداد سپرده
  - استرداد سپرده
  - صورت ريز سپرده هاي استردادي ( امكان انتقال صورت سپرده هاي استردادي به وسيله فايل توسط رسانه هاي ذخيره سازي به سيستم سپرده خزانه )
  - ثبت تاييديه انتقال وجه استرداد توسط خزانه
  - درخواست تنخواه گردان
  - واريز نقدي تنخواه
  - تصحيح و حذف سپرده هاي استردادي
  - گواهي موجودي سپرده

4- گزارشات
  - دفتر بانك تمركز وجوه سپرده
  - دفتر بانك رد وجوه سپرده
  - دفتر سپرده ( حاوي كليه مشخصات و سابقه سپرده )
  - نمايش سپرده هاي دريافتي ( بر اساس پيمانكار، نوع سپرده ، شهرستان و مبلغ سپرده )
  - گزارش دريافت و پرداخت سپرده ذيحسابي
  - ليست تنخواه گردان دريافتي از خزانه
  - گواهي موجودي حساب سپرده
  - تهيه اسناد حسابداري سپرده در پايان ماه
مشتریان این سیستم:

   - اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
   - اداره کل بازرگاني استان همدان
   - اداره کل دامپزشکي استان همدان
   - اداره کل راه و ترابري استان همدان
   - اداره کل زندانهاي استان همدان
   - اداره کل منابع طبيعي استان همدان
   - استانداري همدان
   - سازمان پزشکي قانوني استان همدان
   - سازمان آموزش فني و حرفه اي استان همدان
   - سازمان امور عشايري استان همدان
   - سازمان بهزيستي استان همدان
   - سازمان جهاد کشاورزي استان همدان
   - سازمان صنايع و معادن استان همدان
   - سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان
   - سازمان ملي زمين و مسکن استان همدان
   - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان
   - شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان
   - شرکت عمران و بهسازي شهري همدان
   - شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13
   - شهرداري اسدآباد
   - شهرداري بهار
   - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه
   - اداره کل گمرکات استان کرمانشاه
   - سازمان بهزيستي استان کرمانشاه
   - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
   - شرکت آب و فاضلاب روستايي استان کرمانشاه
   - شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه
   - شرکت سهامي آب منطقه اي استان کرمانشاه
   - شرکت شهرک هاي صنعتي استان کرمانشاه
   - شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9
   - شهرداري اسلام آّباد غرب
   - اداره کل امور مالياتي استان کردستان
   - اداره کل پست استان کردستان
   - اداره کل زندانهاي استان کردستان
   - بنياد مسکن انقلاب اسلامي کردستان
   - سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان
   - شرکت شهرک هاي صنعتي استان کردستان
   - شهرداري دهگلان
   - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اراک
   - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزي
   - اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي
   - اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي
   - اداره کل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان مرکزي
   - سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي
   - شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي
   - شرکت سهامي آب منطقه اي استان مرکزي
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.