27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه سپرده خزانه  
نام پشتیبان :  مهندس امام
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

1-معرفي پارامترها
  - معرفي خزانه معين استان
  - معرفي ذيحسابان دستگاه هاي اجرائي

2- عمليات خزانه

  1-2) بانک تمرکز وجوه سپرده
   - گواهينامه بانک تمرکز وجوه سپرده
   - انتقال وجه به حساب

  2-2) بانک رد وجوه سپرده
   - درخواست وجه از حساب
   - درخواست تنخواه از حساب
   - واريز نقدي تنخواه به حساب
   - دفتر بانک رد وجوه سپرده

  3-2) حساب خزانه
   - تاييديه اعلام وصول وجه از بانک تمرکز به حساب خزانه
   - تاييديه انتقال وجه از حساب خزانه به بانک رد وجوه سپرده
   - تاييديه تنخواه گردان از حساب خزانه
   - تاييديه واريز نقدي تنخواه به حساب خزانه
   - گواهي موجودي سپرده سال قبل نزد حساب
   - صورت وضعيت دريافت و پرداخت سپرده هاي خزانه در سال جاري
   - گواهي موجودي سپرده

3- عمليات ذيحسابان دستگاه اجرايي

  1-3) سپرده هاي دريافتي
   - ورود اطلاعات سپرده هاي دريافتي ( يا خواندن فايل ارسالي ذيحسابي ) صورت دستي و فايلي
   - مشاهده سپرده هاي دريافتي
   - گواهي اعلام وصول با شماره بستانکار
   - صورت سپرده هاي دريافتي ذيحسابي

  2-3) سپرده هاي استردادي
   - ورود اطلاعات سپرده هاي استردادي (يا خواندن فايل ارسالي ذيحسابي )
   - صورت ريز سپرده هاي استردادي
   - گواهي انتقال وجه به حساب رد وجوه

  3-3) تنخواه گردان ذيحسابي
   - ورود اطلاعات تنخواه گردان ذيحسابي
   - واريز نقدي تنخواه توسط ذيحسابي
   - صورت ريز تنخواه گردان ذيحسابي

  4-3) - گواهي موجودي سپرده ذيحسابي نزد خزانه

4- گزارشات سپرده هاي استردادي
  - چاپ اعلاميه رد وجوه سپرده
  - صورت ريز سپرده هاي استردادي

5- گزارشات سيستم
  - صورت وضعيت دريافت و پرداخت ذيحسابي
  - وضعيت سپرده ذيحسابي ها در يک ماه
  - صورت تنخواه واگذاري به ذيحسابي ها

مشتریان این سیستم:

   - خزانه معين استان همدان
   - خزانه معين استان کرمانشاه
   - خزانه معين استان کردستان
   - خزانه معين استان زنجان
   - خزانه معين استان مرکزي
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.