27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه اموال  
نام پشتیبان :  مهندس امام
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

1- معرفي پارامترها
  - معرفي اطلاعات عمومي دستگاه اجرائي
  - معرفي مكانهاي جغرافيائي دستگاه اجرائي
  - معرفي واحد هاي سازماني دستگاه اجرائي
  - معرفي كف قيمت جهت بر چسب گذاري
  - معرفي انبار هاي دستگاه اجرائي
  - معرفي واحد كالا
  - معرفي سرفصل هاي حسابداري
2- عمليات انبار
  - انبار کالاهاي غير مصرفي
    - قبض رسيد انبار
    - حواله انبار
    - برگشتي از واحدها
    - اسناد حسابداري  
      - ليست گردش انبار
  - انبار کالاهاي اسقاطي
  - انبار کالاهاي حادثه ديده
- درخواست کالا تحت وب
  - ثبت اطلاعات اموال شهرستانها تحت وب
3- عمليات انتقال اموال
    - انتقال بين واحدها
      - انتقال به ساير دستگاه ها
4- عمليات اموال اماني
  - عمليات رسيده اماني
  - عمليات فرستاده اماني
5- گزارشات سيستم
  - ديسكت خزانه
  - ليست بر اساس گزينه هاي دلخواه
  - ليست بر اساس محل استقرار مال
  - ليست بر اساس واحد سازماني
  - ليست بر اساس تحويل گيرنده
  - فرم 16 اموال
  - ليست آماري اموال
  - نمودار درختي كدينك اموال
  - تراز عمليات حسابداري
   - تراز عمليات دفتر کل
   - تراز عمليات دفتر معين
  - بستن حسابها در پايان سال
  - افتتاح حسابها در ابتداي سال بعد
مشتریان این سیستم:

   - اداره کل بازرگاني استان همدان
   - اداره کل تعاون استان همدان
   - اداره کل حفاظت محيط زيست استان همدان
   - اداره کل دامپزشکي استان همدان
   - سازمان پزشکي قانوني استان همدان
   - سازمان امور عشايري استان همدان
   - سازمان صنايع و معادن استان همدان
   - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان
   - شرکت آب و فاضلاب روستايي استان همدان
   - اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان کرمانشاه
   - اداره کل تعاون استان کرمانشاه
   - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه
   - اداره کل هواشناسي استان کرمانشاه
   - استانداري کرمانشاه
   - سازمان بازرگاني استان کرمانشاه
   - سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه
   - سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانشاه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.