27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه کارپردازي  
نام پشتیبان :  مهندس امام
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

1- معرفي پارامترها
  • معرفي اطلاعات عمومي دستگاه اجرايي
  • معرفي اعتبارات هزينه اي(جاري)(برنامه، فصل، ماده)
  • معرفي تملک دارائيهاي سرمايه اي (طرح هاي عمراني)(طرح، پروژه، فصل، منابع اعتباري، معين منابع اعتباري)
  • معرفي فروشندگان
  • معرفي عامل هاي کارپردازي

2- عمليات تنخواه
  • درخواست تنخواه
  • وصول تنخواه
  • اعلام مانده تنخواه
  • واگذاري تنخواه به عامل کارپرداز
  • اعلام مانده تنخواه عامل هاي کارپرداز

3- عمليات ثبت فاکتور
  • ثبت فاکتور
  • ثبت ريزفاکتور
  • ليست فاکتورها
  • ليست فاکتورهاي عامل هاي کارپرداز
 
4- عمليات تسويه فاکتور
  • تسويه فاکتور
  • برگشت فاکتورهاي تسويه شده
  • ثبت شماره سند هزينه
 
5- عمليات استعلام
  • ثبت استعلام

6- گزارشات
  • ليست خريد کارپردازي
  • ليست خريد از فروشنده خاص
  • ليست تنخواه دريافتي
  • تهيه فايل و ليست دوره اي خريد ذيحسابي

مشتریان این سیستم:

وارد نشده
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.